Základní kurz němčiny pro dospělé - 5. ročník (N25A)

kurz

Základní info

Pátý ročník šestiletého základního kurzu němčiny pro dospělé navazuje na 4. ročník (N24A) základního kurzu němčiny pro dospělé. Završuje základní mluvnici němčiny doplněním látky předcházejících ročníků o podmiňovací způsob, infinitivní vazby, skloňování, užívání a překlad příčestí, slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, trpný rod, plusquamperfektum, vedlejší věty přípustkové, příčinné, vztažné, účinkové, přirovnávací, číslovky, zeměpisné názvy, zároveň je zaměřen i na rozvoj řečových dovedností, porozumění slyšenému a čtenému a slouží i jako příprava ke zkouškám. Vzdělávání v základním kurzu s časovou dotací 420 vyučovacích hodin směřuje k osvojení základů jazyka na úrovni B1 podle stupnice SERRJ. Po 140 hodinách je výstupní úroveň A1 s možností složit zkoušku Grundstufe Deutsch A1, po 280 hodinách A2 s možností složit zkoušku Grundstufe Deutsch A2 a po 420 hodinách B1 s možností složit zkoušku Zertifikat Deutsch B1. Učebnice Schritte international 5.

Základní kurz němčiny pro dospělé - 5. ročník (N25A)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
3 900 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.