Základní kurz němčiny pro dospělé - 2. ročník (N22A)

kurz

Základní info

Druhý ročník šestiletého kurzu, který navazuje na první ročník základního kurzu němčiny pro dospělé (N 21 A). Je zaměřen na nácvik minulého času pravidelných a některých nepravidelných sloves, skloňování přídavných jmen v přívlastku, stupňování přídavných jmen v přísudku, skloňování řadových číslovek, používání zájmenných příslovcí a předložkových vazeb. Vzdělávání v základním kurzu s časovou dotací 420 vyučovacích hodin směřuje k osvojení základů jazyka na úrovni B1 podle stupnice SERRJ. Po 140 hodinách je výstupní úroveň A1 s možností složit zkoušku Grundstufe Deutsch A1, po 280 hodinách A2 s možností složit zkoušku Grundstufe Deutsch A2 a po 420 hodinách B1 s možností složit zkoušku Zertifikat Deutsch B1. Učebnice Schritte international 2.

Základní kurz němčiny pro dospělé - 2. ročník (N22A)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
3 900 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.