Základní kurz francouzštiny pro dospělé a mládež - 1. ročník (F61E)

kurz

Základní info

První ročník šestiletého základního kurzu francouzštiny. Je zaměřen na osvojení základní gramatiky (zájmena, členy, pravidelná a základní nepravidelná slovesa, minulý čas složený) a slovní zásoby (pozdrav, představení se, získání základních informací, orientace v prostoru, vyjádření souhlasu a nesouhlasu). Vzdělávání v základním kurzu s časovou dotací 420 vyučovacích hodin směřuje k osvojení základů jazyka na úrovni B1 podle stupnice SERRJ. Po 140 hodinách je výstupní úroveň A1, po 280 hodinách A2 a po 420 hodinách B1 s možností složit mezinárodní zkoušku DELF na příslušné úrovni.
Učebnice Panorama.

Základní kurz francouzštiny pro dospělé a mládež - 1. ročník (F61E)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
3900 Kč + 0 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.