Základní kurz angličtiny pro dospělé - 1. ročník (A 41 A)

kurz

Základní info

První ročník tříletého základního kurzu angličtiny pro dospělé určený začátečníkům nebo tzv. falešným začátečníkům. Kurz je zaměřen na zvládnutí základních komunikativních frází, na osvojení základní gramatiky (prostý přítomný čas, průběhový přítomný čas, minulý čas, sloveso can a could, předpřítomný čas, výrazy množství, osobní a přivlastňovací zájmena, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, komparativ a superlativ přídavných jmen), osvojení základní slovní zásoby v tématech: státy a národnosti, rodina, zaměstnání, byt, jídlo a nakupování, telefonování.

Základní kurz angličtiny pro dospělé - 1. ročník (A 41 A)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
5 900 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.