Vzdělávání pro učitele českého jazyka

kurz

Základní info

Vážení přátelé, učitelé, (nejen) češtináři,

nabízíme Vám něco opravdu zajímavého – nový kurz připravený přímo pro Vás, ale i vaše kolegy. Realizovaný kurz je určen zejména učitelům českého jazyka základních a středních škol, mnohé z disciplín jsou však vhodné i pro učitele 1. stupně, případně vyučující jiných humanitních předmětů. Kurz obsahuje množství disciplín, které reagují na aktuální otázky a problémy, které jsou spojené se současným vzděláváním na ZŠ.

Distanční kurz navazuje na pracovní semináře zaměřené na moderní technologie, výukové programy, multimedia, internetové zdroje a problematiku vzdělávání učitelů i žáků, realizovné prostřednictví regionálních pedagogických center (Olomouc/Opava/Kroměříž). Věříme, že se Vám naše vzdělávání zalíbí a že rádi proniknete do tajů internetového studia.

Učitelům doporučujeme jak kurzy, zaměřené na moderní technologie a jejich využívání v procesu vzdělávání (e-learning, blended learning, výukové programy, multimediální encyklopedie, Internet apod.), tak na disciplíny, zaměřené na aktuální otázky české a světové literatury a jazyka.

A jak je vlastně naše studium realizováno? NETRADIČNĚ! Všechny disciplíny jsou vyučovány prostřednictvím Internetu ve „virtuální škole“, kterou pro Vás postavil a vybavil tým odborníků – techniků a pedagogů – a která je v Evropě a ve světě obecně označována jako LMS (Learning Management System, čili řídící vzdělávací systém). Většina učitelů zejména humanitních předmětů se dosud s tímto ve světě velmi rozšířeným způsobem distančního vzdělávání nesetkala. Tento stav je dán zejména podvědomou averzí vůči počítačům a s nimi souvisejícími technologiemi. Věříme, že u Vás se nám tuto bariéru podaří prolomit a že se přesvědčíte, jak efektivní a zajímavé může vzdělávání po Internetu být!

Vzdělávání pro učitele českého jazyka

Vybraný termín:

 Olomoucký kraj

Cena
Kontaktujte nás.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.