Vychovatel_Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. - Karlovy Vary

kurz

Základní info

Kurz je určen pro zájemce o práci vychovatele.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele.

 

hodinová dotace 80 hod.

Vychovatel_Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. - Karlovy Vary

akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
Vybraný termín:

22.3.2024 –  7.10.2024  Karlovy Vary Upřesnující informace k termínu

Cena
13 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.