Veřejné zakázky a elektronické aukce ve zdravotnictví

kurz

Základní info

Cíle trainingu:

  • správně porozumět všem aspektům e-aukce a dynamického porovnávání nabídek
  • účelně procvičit parametrizaci podmínek před soutěžením a vlastní soutěžení
  • efektivně zvolit adekvátní cenovou a obchodní strategii pro e-aukci

Součástí trainingu je nácvik reálné e-aukce v praxi a příprava účastníka/dodavatele na to, jak v e-aukci soutěžit, jak stanovit cenové možnosti vč. dalších podmínek (cenová flexibilita, reference, volume game, sleva z ceny a obratový bonus).

Program

09.00 – 09.15 Obecné představení společnosti NAR, produktu PROe.biz

09.15 – 09.30 Současné obecné rozdělení veřejných zakázek (kategorie dle limity, druhy zadávacích řízení a forem hodnocení)

09.30 – 09.45 Představení tématiky e-aukcí a dynamického porovnávání nabídek

09.45 – 10.15 Promítnutí komentované "živé aukce" probíhající v reálném čase

10.15 – 10.30 Přestávka

10.30 – 11.15 Zkušenosti s nasazením nástrojů pro dynamické porovnávání ve zdravotnických zařízeních - statistiky, běžné produkty, rizika, kvalita

11.15 – 12.30 Zrychlené nastavení jednoduché / jedno položkové cvičné aukce včetně diskuse o přípravě vyhlašovatele před samotnou aukcí

12.30 – 13.30 Přestávka na oběd

13.30 – 14.00 Základní parametrizace a analýzy výrobce pro úspěšné soutěžení (Price Flexibility/ Reference Price/ Price & Volume Variance)

14.00 – 14.30 Cvičná e-aukce

14.30 – 15.00 Závěr a diskuze k praktické části

15.00 – 16.00 Jak v e-aukci soutěžit: Příprava účastníka/dodavatele na soutěž a stanovení cenových možností vč. dalších podmínek (Volume Game a sleva z ceny a obratový bonus)

16.00 – 17.00 AOB

Veřejné zakázky a elektronické aukce ve zdravotnictví

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.