Úvod do problematiky sebepoškozování a sebevražedného chování

Základní info

Úvod do problematiky sebepoškozování a sebevražedného chování

Číslo akreditace: akreditace Mgr. Václav Matuška A2020/0039-SP/PC Popis kurzu: Sebepoškozování je poměrně rozšíření fenomén, zejména v době dospívání. V České republice neustále stoupá počet dětí a mladistvých se sklony k sebepoškozování, ale bohužel se zvyšuje i procento dětí, které ukončí život. Rovněž se zvyšuje počet dospělých, kteří spáchají sebevraždu, ohrožené jsou určité skupiny a profese. Sebevraždám je možné předcházet a včas rozpoznat varovné signály a nastavit rámec intervencí a opatření k podpoře jedince v riziku sebevraždy. Frekventanti na základě informované intervence získají základní informace o problematice rizik sebepoškozování a sebevražd z pohledu sociálních služeb. Vytvoří si přehled, jak vyhodnotit a nastavit rámec míry rizik v kontextu indikované a selektivní prevence u rizikových skupin v sociálních službách. Součástí semináře bude diskuse nad praktickými poznatky, mýty o sebevraždě a seznámení se s možnými intervencemi, dotazník pocitů rizik. Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený:
  • Pracovníkům v sociálních službách
  • Sociálním pracovníkům
Vstupní předpoklady: žádné

Úvod do problematiky sebepoškozování a sebevražedného chování

Vybraný termín:

15.6.2021  Písek

Cena
1350 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.