Úvod do problematiky bezdomovectví

Základní info

Úvod do problematiky bezdomovectví

Číslo akreditace:  A2019/0636-SP/PC

Popis kurzu:

Díky vzdělávacímu kurzu získají jeho účastníci základní informace o problematice bezdomovectví. Budou seznámeni s jednotlivými typy bezdomovectví, s nejčastějšími faktory způsobující bezdomovectví a strategií řešení bezdomovectví i s možnostmi práce s touto cílovou skupinou. Získají také přehled o sociálních službách a základním sociálním poradenství v rámci dané problematiky. Seznámí se s problematikou bezdomovectví, jako se závažnou formou sociálního vyloučení, které je dnes kontinuálním společenským fenoménem a jeho řešení vyžaduje komplexní přístup.

Co mi kurz přinese:

 • Získáte základní informace o pojmech bezdomovectví.
 • Seznámíte se s různými typy bezdomovectví.
 • Naučíte se orientovat v nejčastějších faktorech způsobujících bezdomovectví.
 • Seznámíte se se strategií řešení bezdomovectví.
 • Naučíte sem jakými způsoby bezdomovectví řešit.
 • Získáte přehled o sociálních službách a sociálním poradenství v rámci dané problematiky.

Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Bezdomovectví
 • Sociální systém a bezdomovectví
 • Možnosti řešení bezdomovectví
 • Diskuze
 • Závěr

Úvod do problematiky bezdomovectví

Vybraný termín:

23.5.2023  Most

Cena
1 490 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.