Učme německé reálie jinak

kurz

Základní info

Polodenní seminář a workshop je zaměřen na téma reálií ve výuce německého jazyka. Je obecně známo, že výuku jazyka nelze oddělit od výuky reálií a kultury. Jak přirozeně začlenit témata z historie, zeměpisu, slavné osobnosti, zvyky a tradice do výuky a žáky nezahltit pouze fakty? Účastníci semináře budou seznámeni s různými internetovými portály (https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/sul.html; http://www.dw.de/programm/typisch-deutsch/s-11935-9801; http://derweg.org/feste/kultur/feste.html), materiály a aktivitami týkajícími se německých reálií (DACH), které mohou využít pro svou přípravu na výuku, vhodně motivovat žáky k výuce německého jazyka a cíleně a nenásilně v žácích budovat znalosti o německy mluvících zemích, a to jak z oblasti zeměpisné, literární, tak sociokulturní. Seminář je zaměřen na jednoduché a smysluplné využití překládaných zdrojů a aktivit tak, aby byly v souladu s RVP, motivovaly žáky k cílenému poznávání německy mluvících zemí a zároveň tak, aby bylo možné je vhodně začlenit do výuky, nikoli jen jako nástavbu. Tematizovány budou země: Rakousko, Švýcarsko, Německo, Lichtenštejnsko (DACHL), a to z oblasti typických zvyků a svátků, oblasti zeměpisné, literární, sociokulturní a také aktuálního dění v těchto zemích.

Učme německé reálie jinak

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
600 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.