TÉMATICKÁ KOOPERATIVNÍ VÝUKA DĚJEPISU II.

kurz

Základní info

Určeno pro:
učitele základních a středních škol, pracovníky muzeí a galerií, studenty pedagogických škol a další zájemce zabývající se didaktikou dějepisu, českého jazyka a literatury, občanské výchovy a dalších společenskovědních oborů
Typ programu:
Kurz nabízí ukázky zapojení inovačních metod a technik při výuce, čerpajících z oblasti dramatické výchovy a možnosti práce s pramenným materiálem jako zdrojem informací. Kurz nabízí metody, které vedou k osvojení klíčových kompetencí, vymezených Rámcovým vzdělávacím programem. Jednotlivé semináře trvají od 9.00 do 14.00 hodin. Zájemci mohou absolvovat celý kurz nebo se přihlásit na vybrané semináře.

Obsah kurzu:
TEMATICKÁ KOOPERATIVNÍ VÝUKA V OBLASTI JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Gilgameš
(bájná postava nebo člověk z masa a kostí? klíčové okamžiky příběhu - jak se z nepřítele stane přítel, zkouška nesmrtelnosti, jen činy po nás zůstanou)
Lektor: Mgr. Iva Dvořáková, pedagog gymnázia Nové Strašecí

Božena Němcová
(životní příběh Němcové - tajemství jejího zrození, rodinné poměry u Panklů, sňatek a život s Josefem Němcem, děti Boženy Němcové, okolnosti její smrti)
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová, pedagog ADaV DIFA JAMU, Brno

Národní divadlo
(kdo ho stavěl, jak shořelo a jak povstalo jako fénix z popela)
Lektor: Mgr. Radek Marušák, pedagog PF UK a katedry výchovné dramatiky DAMU Praha

TEMATICKÁ KOOPERATIVNÍ VÝUKA V OBLASTI ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Židé
(židovská kultura všedního dne na pozadí osudů lidí z doby Rudolfa II.)
Lektor: Mgr. Radek Marušák, pedagog PF UK a katedry výchovné dramatiky DAMU Praha

VELKÉ ZLO PŘICHÁZÍ V MALÝCH ČINECH - DĚJINY 20. STOLETÍ
(Člověk a společnost, Multikulturní výchova)

Návštěva v Terezíně
(práce s deníkem J. Ortena a autentickými texty a obrázky terezínských dětí, život v Terezíně, transport do neznáma)
Lektor: Mgr. Iva Dvořáková, pedagog gymnázia Nové Strašecí

Hanin kufřík (norimberské zákony a ?obyčejný? lidský život)
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová, pedagog ADaV DIFA JAMU, Brno

Velký bratr (o sovětské invazi v srpnu 1968)
Lektor: Mgr. Ivan Bauer, pedagog gymnázia Kutná Hora

TÉMATICKÁ KOOPERATIVNÍ VÝUKA DĚJEPISU II.

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
3 500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.