Studium pro pedagoga volného času a asistenta pedagoga podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

seminář

Základní info

Cyklus seminářů z oblasti pedagogiky a psychologie v celkovém rozsahu 80 hod. (obecná a speciální pedagogika, osobnostně sociální rozvoj, základní aspekty výchovy, pedagogická psychologie, psychologie dítěte, komunikativní dovednosti ). Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení.

Studium pro pedagoga volného času a asistenta pedagoga podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
2400 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.