Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., ve zn. pozd. předpisů

kurz

Základní info

Cyklus seminářů z oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky v celkovém rozsahu 120 hod. (obecná pedagogika, základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, základy sociální pedagogiky, vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové psychologie, pedagogické psychologie, sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga). Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení.
Určeno: učitelé odborných předmětů SŠ, učitelé praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři, učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., ve zn. pozd. předpisů

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
5500 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.