Společně najít řešení

kurz

Základní info

Seminář pro pedagogy - s kapkou teorie a spoustou praktického – od zkušeností po nácviky dovedností. 8 vyučovacích hodin. Škola, výchovný problém, žák, rodina.
Dítě s výchovným problémem je evergreenem v našich školách. Pojďme se zkusit podívat na tento jev z mnoha úhlů pohledu a především naučit se hledat možnosti řešení, prakticky si vyzkoušet, jak je vhodné se ptát, chceme-li se skutečně „dozvědět“, jak se získanými informacemi zacházet. Zúčastnění, kterých se výchovný problém týká, jsou vždy systémem, tedy je nezbytné s tím počítat a řídit se tím, sledovat vzájemné vazby a startovat motivaci pro řešení výchovných obtíží u všech - u dítěte, rodiče, školy – pedagoga.

Společně najít řešení

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
450 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.