Specifické poruchy učení jako celoživotní zátěž

kurz

Základní info

Co je to dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie? Jaké jsou projevy poruch v oblasti vzdělávání, v psychice žáků a studentů, v sociálních kontaktech? Zkušená lektorka seznámí s obecnými přístupy k jedincům, trpícími SPU, s možnostmi podpory žáka v běžné hodině, s rozvíjením sociálních vazeb, s psychikou žáka se SPU(sebehodnocením), hodnocením a klasifikací. Představí i právní normy, které tvoří rámec péče o jedince se SPU.

Specifické poruchy učení jako celoživotní zátěž

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
600 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a sedm ? Součet zapište číslicemi.