SOUČASNÉ TRENDY V PÉČI O ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JINÝCH ZÁVISLOSTECH Cíl:

kurz

Základní info

Určení:pro nelékařské zdravotnické pracovníky a další zájemce o tuto problematiku
Náplň:Vymezení pojmu psychoaktivní látka, akutní intoxikace, škodlivé užívání, syndrom závislosti, patologické hráčství, odvykací stavy, motivace k léčbě, kognitivně-behaviorální postupy v léčbě.

SOUČASNÉ TRENDY V PÉČI O ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A JINÝCH ZÁVISLOSTECH Cíl:

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
1 700 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.