Seminář Psychodiagnostika v personalistice finančních institucí

kurz

Základní info

Seminář Výběr a použití baterie testů pro psychodiagnostiku v human resources managementu se zaměřením na výběr a hodnocení pro pozice s vysokou mírou odpovědností.

Poslání semináře

Seznámení se s diagnostickým systémem, používaným v Psychologické laboratoři Komerční banky a s možnostmi využití jeho diagnostického potenciálu pro výběrová řízení, manažerský audit a pro posuzování spolehlivosti zaměstnanců v náročných pozicích.

Součástí semináře je:

* ilustrace výběru kriterií úspěšnosti v dané pozici, výběru testů a stanovení úrovně kriterií na základě profesiografické charakteristiky
* ilustrace používaných testů ve vybraných kasuistikách.

Jednodenní 8hodinový pracovní seminář spojený s prezentací komplexní baterie psychodiagnostických metod, zahrnující vícedimenzionální osobnostní dotazníky, výkonové testy, projektivní techniky, přístrojové techniky a klinický přístup. Součástí semináře je analýza vybraných kasuistik. Seminář je určený pro praktické využití metod při řízení lidských zdrojů.

Seminář Psychodiagnostika v personalistice finančních institucí

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
5 400 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.