Š Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

kurz

Základní info

Účastníci programu se seznámí se specifiky práce s dvouletými dětmi v mateřské škole jak v oblasti teoretické, tak především formou praktických ukázek aktivit a řešení situací, které mohou nastat při vzdělávání této věkové skupiny.
1. Specifika předškolního období (0-6) z pohledu vývojové psychologie s důrazem na období 2-3 ( klíčová místa ve vývoji, význam matky, psychologie citové vazby v souvislosti s adaptací dítěte na MŠ, podpora ze strany učitelky)
2. Emoční vývoj a rozvoj dítěte ke konci batolecího období (vzor v rodině a v MŠ, laskavé a důsledné vedení, učíme se mít rádi)
3. Potřeby dítěte staršího batolecího věku (potřeba místa, přiměřenosti podnětů, bezpečí a jistoty, limitů, řádu a struktury)
4.Podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí (materiální prostředí, personální zabezpečení, podnětné prostředí, úprava denního režimu)
5.Rizika umístění dvouletých dětí v mateřské škole a hledání cest k jejich předcházení (velikost skupiny, personální zabezpečení, přehlcení podněty, chaos, přechodové situace, bezpečnost atd.)
6. Osobnost pedagoga pro práci s dvouletými dětmi (osobnostní i profesní předpoklady, zkušenost, laskavost, dotek, komunikace, trpělivost atd.)
7. Hrajeme si celý den (hra dětí dvouletých, hračky a pomůcky pro hru, herní návyky, úklid hraček)
8. Učíme děti návykům a sebeobsluze (hygienické návyky, stravování, oblékání, učíme se pozdravit, poděkovat atd.) Svobodová (Švejdová)- 2 hodiny
9. Abychom si rozuměli (vývoj řeči a myšlení dítěte, výrazové prostředky pedagoga - řeč verbální a neverbální, gestika a posturika, zpěv, rytmus, praktická cvičení a řešení situací) Svobodová, Švejdová - 3 hodiny
10.Význam rituálů v předškolním věku s důrazem na věk 2-3 (rituíály a jejich funkce v životě dítěte, úprava známých rituálů, význam rituálů u jídla, spánku, příchodu do MŠ a odchodu z MŠ, rutinní postupy) Švejdová (Svobodová) 3 hodiny
11. RVP PV a vzdělávání dvouletých dětí (cíle a obsah vzdělávání, individualizace vzdělávání dvouletých dětí, plánování a evaluace)
12. Legislativní podpora vzdělávání dvouletých dětí v MŠ (vyhláška č. 14/2005 Sb. v úpravách 2016, hygienické a bezpečnostní předpisy atd.)
13. Sebereflexe a sebehodnocení jako součást práce s dvouletými dětmi

Š Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
3000 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.