Š Kurz španělského jazyka A2/1 (3. ročník)

kurz

Základní info

Třetí ročník šestiletého základního kurzu. Kurz je zaměřen na osvojení základní gramatiky (rozkazovací způsob pro vykání, sloveso estar + příd. jméno I - stavy věcí a míst, vazba al + infinitiv, předložky para a por, předložka a pro vyjádření vzdálenosti, spojky pero a sino, neurčitá a záporná zájmena a příslovce (shrnutí), předmět přímý a nepřímý, zájmena předmětu přímého a nepřímého I, sloveso parecer, gerundium, estar v přít. čase + gerundium, nepravid. slovesa v přít. čase prostém (shrnutí), sloveso estar + přídavné jméno II (stavy osob), imperfektum, slovesné vazby s infinitivem (estar a punto de, acabar de, volver a, dejar de), tvoření příslovcí, minulý čas jednoduchý (shrnutí), použití minulého času jednoduchého a imperfekta I, předložka a s předmětem přímým(4.pád) a slovní zásoby (základní kolokace a často užívaná větná spojení, hotel, hotelové služby, pokoj, rezervace ubytování, obchody, druhy zboží, oblečení a jeho popis, nákup oblečení, životní prostředí, domácí a divoká zvířata, témata spojená s dětstvím, výrazy charakterizující období minulosti, základní životní události, události veřejného života, důležité okamžiky mezilidských vztahů, vynálezy a přístroje denního užití). V rámci jednotlivých témat budou rozvíjeny všechny dílčí jazykové kompetence jak produktivní, tak i receptivní, tj. – čtení, poslech, mluvení i psaní. Po ukončení tématu následuje závěrečné shrnutí klíčových problémů, informací a slovní zásoby.

Š Kurz španělského jazyka A2/1 (3. ročník)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
9440 Kč + 0 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.