Š Kurz španělského jazyka A1/2 (2. ročník)

kurz

Základní info

Druhý ročník šestiletého základního kurzu. Kurz je zaměřen na osvojení základní gramatiky (mužský a ženský rod substantiv a adjektiv, plurál, základní konjugace, zápor, člen určitý, neurčitý, přivlastňovací, ukazovací a neurčitá zájmena, zájmena předmětu přímého, číslovky, příslovce množství, zvratná slovesa, stupňování adjektiv, předložky, příslovce množství, výrazy frekvence, kontrast sloves ser x estar x hay, slovesné vazby ir+inf., tener que+inf., poder+ inf., vazba antes de/después de + inf., neosobní vazby hay que, está prohibido, (no) se puede, rozkazovací způsob, jednoduchý minulý čas, jednoduché věty, tvorba otázky a záporu, příslovečná určení místa, času, nepřímý předmět) a slovní zásoby (slovní zásoba z běžných oblastí lidského života, popis věci, školní předměty, rozvrh hodin, bydlení, části domu, bytu, domácnost, nábytek, popis cesty, zážitky z cest, sjednání schůzky, nakupování, obchody, v restauraci, jídlo a pití, stravovací návyky, město, venkov, orientace ve městě, kulturní události, městské instituce, dopravní prostředky). V rámci jednotlivých témat budou rozvíjeny všechny dílčí jazykové kompetence jak produktivní, tak i receptivní, tj. – čtení, poslech, mluvení i psaní. Po ukončení tématu následuje závěrečné shrnutí klíčových problémů, informací a slovní zásoby.

Š Kurz španělského jazyka A1/2 (2. ročník)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
9 440 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.