Š Kurz německého jazyka B1/1 (5. ročník - 60 hod.)

kurz

Základní info

Kurz vychází z potřeby zlepšovat jazykové dovednosti učitelů přírodovědných i humanitních předmětů se zřetelem k praktické komunikaci v cizím jazyce. Učebnice Schritte international, 5. díl. Témata: L1 – Glück im Alltag; L2 - Unterhaltung; L3 – Fit bleiben; L4 - Sprachen; L5 – Beruf, Job und Praktikum; L6 - Kundenwünsche; L7 – Rund ums Wohnen.
Gramatika: préteritum, plusquamperfektum; spojka als; obwohl; vztažná zájmena a vztažné věty; genitiv substantiv; pasivum v přítomném čase a se způsobovým slovesem; spojka wenn v nereálné podmínce; předložka wegen; spojky darum, deswegen; infinitiv s zu; krácení vět s dass, damit, statt dass, ohne dass; dvoučlenné spojky; konjunktiv II – nereálné přání; předložkové vazby sloves, předložka trotz.

Š Kurz německého jazyka B1/1 (5. ročník - 60 hod.)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
7 080 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.