Š Kurz německého jazyka A2/2 (4. ročník - 60 hod.)

kurz

Základní info

Kurz vychází z potřeby zlepšovat jazykové dovednosti učitelů přírodovědných i humanitních předmětů se zřetelem k praktické komunikaci v cizím jazyce. Učebnice Schritte international, 4. díl. Témata: L8 – Am Wochenende; L9 – Warenwelt; L10 – Kommunikation; L11 – Unterwegs; L12 – Reisen; L13 – Geld; L14 – Lebensstationen.
Gramatika: konjunktiv II – wäre, hätte, würde, könnte; spojka trotzdem; skloňování adjektiv po neurčitém členu; stupňování adjektiv; srovnávací částice wie, als; pasivum v prézentu; skloňování adjektiv po určitém členu; tvoření adjektiv s un-, -los; lokální předložky; spojka deshalb; tvoření adjektiv s –bar, -ig, -isch; skloňování adjektiv bez členu; modální a časové předložky; opakování slovesných tvarů, souřadících a podřadicích spojek.

Š Kurz německého jazyka A2/2 (4. ročník - 60 hod.)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
7080 Kč + 0 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.