Š Kurz německého jazyka A2/1 (3. ročník - 60 hod.)

kurz

Základní info

Kurz vychází z potřeby zlepšovat jazykové dovednosti učitelů přírodovědných i humanitních předmětů se zřetelem k praktické komunikaci v cizím jazyce. Učebnice Schritte international, 3. díl. Témata: L1 - Kennenlernen; L2 - Zu Hause; L3 - Guten Appetit!; L4 - Arbeitswelt; L5 - Sport und Fitness; L6 - Ausbildung und Karriere; L7 - Feste und Geschenke.
Gramatika: perfektum sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, sloves na –ieren; genitiv vlastních jmen; předložky von, bei. Předložky se 3. a 4. pádem, slovesa typu stellen – stehen. Směrová příslovce. Neurčitá zájmena v 1. a 4. pádě. Konjunktiv II – sollte. Spojka wenn. Zvratná slovesa. Předložkové vazby sloves. Zájmenná příslovce. Préteritum způsobových sloves. Objekt ve 3. pádě, postavení objektů ve větě.

Š Kurz německého jazyka A2/1 (3. ročník - 60 hod.)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
7 080 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.