Š Kurz německého jazyka A1/2 (2. ročník - 60 hod.)

kurz

Základní info

Kurz vychází z potřeby zlepšovat jazykové dovednosti učitelů přírodovědných i humanitních předmětů se zřetelem k praktické komunikaci v cizím jazyce. Učebnice Schritte international, 2. díl. Témata: L8 – Beruf und Arbeit; L9 – In einer fremden Stadt; L10 – Gesundheit; L11 – In der Stadt unterwegs; L12 – Der Kunde ist König; L13 – Neue Kleider; L14 – Feste.
Gramatika: préteritum sein, haben; tvoření substantiv žen. Rodu; časové předložky vor, seit, für; způsobová slovesa müssen, dürfen; větný rámec; zájmeno man; rozkazovací způsob; přivlastňovací zájmena dein, sein, ihr, unser; způsobové sloveso sollen; předložky se 3. pádem, předložky se 4. pádem; předložky pro určení času; tvary sloves würde, könnte; ukazovací zájmena; sloveso mögen; stupňování gut, gern, viel; slovesa s dativem; řadové číslovky; osobní zájmena v akuzativu; spojka denn; časování slovesa werden.

Š Kurz německého jazyka A1/2 (2. ročník - 60 hod.)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
7080 Kč + 0 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.