Š Konverzační kurz německého jazyka s rodilým mluvčím pro pokročilé II (úroveň B2/C1/2)

kurz

Základní info

Kurz je zaměřen na procvičení nejčastějších konverzačních témat a mluvené němčiny v závislosti na praktickém uplatnění jazyka s cílem zdokonalení se v cizím jazyce na pokročilé úrovni B2/C1. Náplní tohoto kurzu není systematická výuka gramatiky, předpokládá se znalost gramatiky na úrovni B2. V rámci jednotlivých témat budou rozvíjeny všechny dílčí jazykové kompetence jak produktivní, tak i receptivní, tj. – čtení, poslech, mluvení i psaní. Po ukončení tématu následuje závěrečné shrnutí klíčových problémů, informací a slovní zásoby. Základním cílem kurzu je rozvoj samostatného mluveného projevu. Probíraná témata: Téma 6 – Vzdělání, školy, školský systém; Téma 7 – Příroda a životní prostředí; Téma 8 – Kultura a kulturní dědictví; Téma 9 – Budoucnost a vize; Téma 10 – Historie, zeměpis. Výuka probíhá 2 vyučovací hodiny týdně.

Š Konverzační kurz německého jazyka s rodilým mluvčím pro pokročilé II (úroveň B2/C1/2)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
3800 Kč + 0 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.