Š Inovativní formy práce k osobnostnímu rozvoji učitele s využitím ICT

kurz

Základní info

Vzdělávací seminář je určen všem zájemcům, kteří chtějí získat inspiraci a náměty pro výuku i domácí přípravu žáka s využíváním informačních technologií. Seznámí se s různými aktivitami, které je možné vytvořit ve volně dostupných on-line aplikacích. Ukážeme vytváření vlastních aktivit do vyučovacích hodin (prezentace, testy, kvízy, interaktivní hry), které motivují žáky, napomáhají k rozvoji logického myšlení, jsou vhodné k procvičení učiva a umožňují skupinovou práci. V krátké brainstormingové diskusi nalézneme vhodné oblasti využití v denní praxi účastníků vzdělávacího semináře. Obě části vzdělávací akce jsou založeny na praktickém osvojení dovedností. Nedílnou součástí seminářů je diskuse účastníků, výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. Část A) Vytváříme vlastní materiály pro výuku (4 vyučovací hodiny)
Zaměříme se na on-line nástroje a jednotlivé aktivity, které je možné využívat během výuky a přípravy na ni. Cílem semináře je motivovat učitele k efektivnímu využívání IT a naučit je základům práce s vybranými volně dostupnými on-line aplikacemi. Budou prakticky vytvářet vlastní výukové materiály (prezentace, interaktivní hry). Během semináře si prohloubí své dovednosti a práci v prezentačních a grafických editorech (Adobe Spark, Canva).
Část B) Aktivní zapojení žáků do výuky (4 vyučovací hodiny)
Seznámíme učitelé se základy práce ve vybraných volně dostupných on-line aplikacích (Socrative, Quizlet, Sutori atd.), které umožňují zapojit různá zařízení žáků a učitelů (počítač, tablet, mobilní zařízení). Vytvoří si vlastní kvízy, testy, interaktivní časové osy, získají náměty pro tvorbu vlastních aktivit a přehled zdrojů a metodických materiálů, které mohou využívat. Testové úlohy a kvízy se zpětnou vazbou pomáhají žákům ověřit získané znalosti, individuálně sledovat vlastní pokrok. Vyučující je může využít i jako formu interaktivní zábavné domácí úlohy. Jednotlivé aplikace pomáhají žákům lépe utřídit a zapamatovat učivo, podporují také týmovou spolupráci. Ukážeme, kde je možné získat inspiraci pro vlastní vyučovací hodiny, kde vyhledat příklady dobré praxe, jakým způsobem sdílet vlastní výukové materiály se studenty.

Š Inovativní formy práce k osobnostnímu rozvoji učitele s využitím ICT

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1000 Kč + 0 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.