Š ICT technologie pomáhají při tvorbě výukových materiálů

kurz

Základní info

Zavádění IT technologií do vyučování je určitě dobrou cestou, jak zefektivnit učení. Počítače, kvalitního pedagoga nenahradí, ale mohou mu práci usnadnit a hlavně zkvalitnit výuku. Změny jsou nutné, ale nepopulární, nepříjemné, náročné, vyžadující osobní zapojení každého z nás. Vzdělávací program bude rozdělen do 2 bloků.
1) Blok: Tvorba dotazníků, testů a studijních materiálů (8 vyučovacích hodin)
S pomocí webových aplikací, s ohledem na rychlost, jednoduchost a praktičnost, velice snadno a rychle, se naučíte vytvořit praktický dotazník či test do výuky, ať už on-line nebo v tištěné podobě. Věnujeme se nejen samotné tvorbě, ale zaměříme se i na vyhodnocení a analýzu informací získaných z dotazníků či testů. Zaměříme se na témata: 1) Registrace účtů Google/Microsoft, 2) Seznámení s uživatelským prostředím a jeho ovládáním, 3) Tvorba ukázkového dotazníku/testu, 4) Možnosti tisku, on-line přístupu a sdílení. 5) Kooperace při tvorbě testů či studijních materiálů, 6) Možnosti zobrazení na webu, 7) Zpracování výsledků dotazníků či testů. Seminář je založen na praktickém osvojení dovedností.
2) Blok: Úprava a zpracování videa k tvorbě multimediálních studijních materiálů (8 vyučovacích hodin)
Naučíte se pracovat v prostředí volně dostupných programů Audacity, VideoPad Video Editor, VSDC Free Video Editor a Shotcut pro Windows. Seznámíte se s možnostmi získávání záznamů z veřejně dostupných video serverů, následně s nástroji nabízejícími nejen základní možnosti editace v podobě střihu videozáznamu a odstraňování jeho částí, vkládání textových informací do záznamu a jejich formátování nebo aplikování přechodů mezi scénami, ale i profesionální možnosti editace videa v podobě vkládání profesionálních obrazových filtrů a obrazových efektů jako např. klíčování barvy nebo dělení obrazu. Samozřejmostí je také vkládání a úprava textových, obrazových a zvukových stop do samostatných editovatelných vrstev videozáznamu. Zaměříme se na témata: 1) Získávání mediálních a multimediálních záznamů z oficiálních webových zdrojů; 2) Import, střih, úprava a export zvukového záznamu v audio editoru Audacity; 3) Popis a seznámení s pracovním prostředím video editoru; 4) Příprava pracovního prostředí video editoru a import videozáznamů; 5) Střih scén a principy práce s vrstvami videozáznamu; 6) Vkládání textových informací (a jejich formátování), přechodů mezi scény, a práce s efekty mediálních vrstev videozáznamu; 7) Export videozáznamu, formáty komprese a kontejnerové formáty v kontextu kvality videozáznamu a podpory přehrávání ve standardu HTML5. Témata budou aplikována na výše uvedené video editory. Vzdělávací program je založen na praktickém svojení dovedností využitelných v pedagogické praxi. Vzdělávání je určeno především pro začínající v oblasti úprav (editace), zpracování (stříhání) editování video záznamu.
Možnost organizace: šablona bude rozdělena na čtyři části, každá v délce trvání 4 vyučovacích hodiny, pouze jednou v měsíci.

Š ICT technologie pomáhají při tvorbě výukových materiálů

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
2000 Kč + 0 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.