Š Čtenářská gramotnost v praxi mateřské školy - Podpora čtenářské gramotnosti a tozvoje jazykových kompetencí v mateřské škole

kurz

Základní info

Vzdělávací akce je zaměřena na seznámení s metodami a postupy, které vedou k nenásilnému, přirozenému získávání čtenářských dovedností a k budování pozitivního vztahu ke knihám a čtení již v předškolním věku. Důraz je kladen na propojení verbální a smyslové složky v jednotlivých aktivitách, na důležitost vytváření čtenářsky podnětného prostředí a nabízí konkrétní zkušenosti a příklady z praxe učitelů MŠ. V neposlední řadě účastníci dostanou tipy na zajímavé knihy vhodné pro děti zejména předškolního věku (řadu z nich si budou moci přímo na místě i prohlédnout).Součástí semináře budou i modelové lekce s následnou reflexí a analýzou.
I. Čtenářská gramotnost - úvod do tématu (4 hodiny)
Vymezení pojmu čtenářská gramotnost, její složky. Stručné představení základních výzkumů zabývajících se čtenářskou gramotností a jejím významem již u dětí v předškolním věku. Co lze očekávat od dětí v určitém vývojovém stádiu, jak respektovat individuální potřeby a zkušenosti i v oblasti rozvoje čtenářských a předčtenářských dovedností, jak ve výchovně vzdělávací práci zohlednit např. skutečnost, že ve třídách mateřské školy jsou jak děti, které už umí číst a psát, děti, které znají několik písmenek a podnikají první vlastní psací "experimenty“, tak děti, které knihy zatím nijak mimořádně nevyhledávají. Faktory pozitivně ovlivňující budoucí vztahové čtení. Mapování stávajících zkušeností (metod, postupů, pomůcek, knih, které se účastníkům osvědčily při podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti v mateřské škole. Jaké schopnosti související se čtením můžeme u dětí v mateřské škole rozvíjet.
II.Prostředí MŠ a jeho role pro rozvoj jazyka ( 4 hodiny)
Čtenářskypodnětné prostředí – základní charakteristiky a ukázky,třídní knihovničky- nabídka rozmanitých knih, volný přístup ke knihám, dostupnost knih, možnost vlastního výběru knih, vliv okolí na čtení, další prostředky a způsoby, které dětem umožňují přirozeně se setkávat se světem knih a písmen (např. piktogramy, označení pomůcek a předmětů pomocí symbolu- obrázku- slova, pravidelné ranní dopisy, myšlenkové mapy tvořené společně s dětmi, čtenářské rituály, dílny čtení atp.).Zkušenosti ze Vzdělávacího programu Začít spolu ®, který nabízí už od mateřské školy čtenářsky podnětné prostředí a knihovnu jako součást každé třídy, centra aktivit čtení a psaní, kde mají děti možnost tvůrčím způsobem objevovat svět knih a písmen, ukázky čtenářsky podnětného prostředí v MŠ (fotogalerie, krátká videa).
III. Rozvoj čtenářských dovedností v předškolním věku (4 hodiny)
Představení konkrétních metod a postupů práce s textem prostřednictvím modelových lekcí s následnou reflexí a analýzou. Modelové lekce budou zaměřené zejména na rozvoj těchto čtenářských dovedností: předvídání, kladení otázek, vizualizace.Nabídnuty budou i další metody, postupy a formy práce s knihou (textem) např. Čtyřfázový tvořivý dialog s dětmi, Propojování textu s vlastní zkušeností, Grafické organizéry, Dílny čtení atp.). Na konci tohoto bloku budou mít účastníci možnost aplikovat získané dovednosti do tvorby vlastní lekce. Tu následně představí ostatním.
IV. Tipy na zajímavé knihy pro děti (zejména) předškolního věku, další zdroje a nápadníky (4 hodiny)
Krátká videa z MŠ (pozorování práce učitele, analýza ukázky, diskuse), odkazy na nejrůznější metodické materiály, pomůcky a servery, seznamy knih, které se zabývají podporou čtenářské (předčtenářské) gramotnosti, diskuse, reflexe.

Š Čtenářská gramotnost v praxi mateřské školy - Podpora čtenářské gramotnosti a tozvoje jazykových kompetencí v mateřské škole

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
2 500 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.