Rozvoj pedagogického týmu MŠ

kurz

Základní info

Vzdělávací program je zaměřen na osobnostní, sociální a profesní rozvoj týmu pedagogů v mateřské škole prostřednictvím skupinového koučinku. Program je rozdělen do 2 částí:
1. vzdělávací blok se pod vedením odborných koučů a lektorů soustředí na představení koučovacího přístupu ve škole, jeho základních principů a jeho možného využití k seberozvoji a sebehodnocení. Na základě koučovacích metod účastníci identifikují vlastní kompetence a rozvinou jejich potenciál pro práci v týmu ve škole. Dále posílí sebedůvěru a sebeřízení pomocí koučování a identifikují možné důsledky pro tým. Program tematicky pokrývá oblasti: poznání silných stránek, rozvoj problematických oblastí pomocí práce s cílem (GROW, nastavení akčních kroků).
2. vzdělávací blok se soustředí na rozvoj týmové spolupráce, způsoby a témata sdílení zkušeností jednotlivých pedagogů, přesahování zóny vlastních přesvědčení, které brání v poznání jiných možností a rozvoj vzájemné inspirace a hledání přirozených důsledků jednotlivých aktivit. I zde budeme pracovat s cílem a jeho naplněním pomocí metody GROW.

Rozvoj pedagogického týmu MŠ

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 500 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.