Relaxační a uvolňovací techniky

kurz

Základní info

Seminář probíhá formou kombinace teoretických vstupů s praktickými aktivitami a nácvikem. Vede účastníky k vědomějšímu vnímání vlastního těla, účinků napětí, stresu, emocí na naše tělo. Seznamuje s praktickým prováděním uvolňovacích a relaxačních technik, učí vědomě vnímat jejich účinky na tělesnou i psychickou rovnováhu. Představuje stupňovitě vytvořený systém dechových, tělesných, relaxačních cvičení a technik systému „Jóga v denním životě“, možnosti jeho využitelnosti pro všechny věkové skupiny. Doporučuje vhodná cvičení pro děti předškolního i školního věku s respektováním jejich fyzických i psychických zvláštností a možností. Součástí semináře je seznámení s odbornou literaturou a počítačová prezentace obrazových ukázek jednotlivých cvičení. Diskuze a reflexe.

Relaxační a uvolňovací techniky

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
550 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.