Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení

Základní info

Psychohygiena pomocí techniky TRE® - Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení Číslo akreditace: A2017/0251-SP/PC/VP Popis kurzu: Kurz je určený pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům sociálních služeb. Technika TRE® je jedinečná, funkční, snadná a umožňuje lidem spočinout, zastavit se a být v přítomnosti, což je základním předpokladem prevence syndromu vyhoření a psychohygienických praktik. Nabízí dva dny spočinutí s teoretickým pozadím a prací se stresem. Kurz bude zaměřen na aktuální psychohygienické potřeby účastníků a techniku TRE®. Pomocí jednoduchých cviků bude aktivovat přirozený třes těla, který bez jakékoliv manipulace a plném vědomí uvolňuje napětí uložené v těle. Naše reakce na stres jsou do značné míry instinktivního charakteru a neovlivnitelné vůlí. Abychom se stali stabilnějšími, je třeba se věnovat uvolnění těla. TRE® je časově úsporný způsob, jak se v sobě zakotvit, setřást denní stres a uvolnit stará zatížení i bolesti. Umožňuje měnit naše nastavení na stres bez nutnosti komplikovaná témata verbalizovat. Každý z účastníků bude cvičit sám za sebe. Aktivovaný třes je jemný, příjemný a uvolňující. Kurz podpoří schopnost respektovat své tělo, regulovat proces TRE® a samostatně techniku využívat pro sebeléčivé schopnosti organismu. Kurz vedou lektorky s letitou praxí v přímé práci s klienty, bohatými osobními zkušenostmi s náročnými situacemi a hledající cesty, jak žít svůj život plně, jednoduše a bez zbytečné zátěže. Co mi kurz přinese:

 • Osvojíte si metodu TRE® a naučíte se uvolnit zatížení získaná v pracovním i osobním životě.
 • Zvýšíte svou schopnost adekvátně reagovat na stresové situace nejen v přímé práci s klienty.
 • Naučíte se, jak techniku praktikovat samostatně doma.
 • Druhý den budete s časovým odstupem reflektovat samostatnou praxi TRE® účastníků.
 • Naučíte se efektivně regulovat proces uvolňování napětí.
 • Dozvíte se o působení stresu, strategii jeho zvládání, projevech vyhoření a psychosomatické souvztažnosti, která se komplexně týká psychohygieny a potřeby jejího praktikování.
Délka: 16 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Závěrečný písemný test Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Úvod do problematiky, terminologie pojmů
 • Seznámení s technikou TRE®
 • Úvod do problematiky psychosomatické souvztažnosti a syndromu vyhoření
 • Relaxace
 • Reflexe a práce s odpočinkem
 • Nácvik techniky TRE®
 • Závěr
Doplňující informace pro zájemce o kurz psychohygieny pomocí techniky TRE:  Je nutné absolvovat kurz v celém rozsahu (oba školící dny). První setkání je určeno primárně na seznámení s technikou TRE, naučení cvičení a pochopení. Druhé setkání je zaměřeno na dolaďování a reflektování vlastní zkušenosti s technikou TRE. Pokud předem víte, že se nemůžete dostavit na oba dny školení, vyčkejte na další kurz. Děkujeme za pochopení. Kontraindikace pro cvičení TRE®
 • těhotenství
 • zlomenina či operativní zásah, od kterého neproběhlo více jak 2 měsíce
 • chronické onemocnění fyzického nebo psychického charakteru (např. spojené s rizikem selhání životních funkcí, záchvatovitých stavů).
Učení techniky TRE® v rámci skupinového kurzu není vhodné, pokud trpíte jakoukoliv chronickou nemocí jak fyzického, tak psychického charakteru nebo jste ve velmi náročném životním období. TRE® může být velkou podporou pro nalezení rovnováhy, využijte však prosím možnosti naučit se techniku individuálně. Kontaktujte nás, zajistíme konzultaci k Vaší situaci, nabídneme Vám individuální přístup a řešení Vaší situace. V případě účasti v kurzu i přes existenci výše uvedených kontraindikací nese účastník plnou odpovědnost za svůj zdravotní stav. S sebou na kurz si vezměte pohodlné kalhoty a oblečení umožňující volnost pohybu.

Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení

Vybraný termín:

8.11.2019  Praha - Vinohrady.

Cena
2590 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.