Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Proaktivní zvládání stresu

Základní info

Proaktivní zvládání stresu Číslo akreditace: 2016/1153-PC/SP/VP/PP Popis kurzu: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb a neformálním pečovatelům. Cílem kurzu je zvýšení úrovně dovedností v oblasti zvládání zátěže, stresogenních situací, prohloubení sebereflexe a schopnosti analýzy s využitím zdrojů zvládání stresu. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy z problematiky stresu, s projevy stresu, dopady stresu a reakcemi na stresové situace. Důraz bude kladen na specifické situace, které mohou stres způsobovat. Využity budou techniky interaktivního prožívání, modelových situací, komunikační a psychologické hry. V druhém dni budou účastníci seznámeni s různými strategiemi a technikami, které vedou k zvládání stresu a stresogenních situací. Důraz bude kladen na nácvik konkrétních technik a možnosti zvládání stresu. Budou využity techniky relaxace, meditace, práce s dechem, pohybem a energetizační techniky. Co mi kurz přinese:

 • Zvýšíte svou úroveň znalostí v oblasti zvládání zátěže a stresogenních situací.
 • Prohloubíte si schopnosti analýzy a sebereflexe.
 • Naučíte se využívat techniky pro zvládání stresu.
 • Seznámíte se s pojmy z problematiky stresu a jeho zvládání.
 • Získáte teoretické znalosti, které si ověříte praktickým nácvikem.
 • Naučíte se různé techniky, které povedou k zvládání stresogenních situací.
Délka: 16 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Závěrečný písemný test Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb
 • Neformálním pečovatelům
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Vysvětlení základních pojmů
 • Projevy stresu
 • Stresové situace
 • Reakce na zátěž
 • Techniky k zvládání stresu
 • Relaxace

Proaktivní zvládání stresu

Vybraný termín:

27.11.2019  Plzeň

Cena
1770 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.