Prevence stresu a syndromu vyhoření v praxi školského zařízení

kurz

Základní info

Seminář nabízí pedagogům předškolních a vzdělávacích zařízení kvalifikovaný pohled lektorky na stresovou zátěž, která na ně v dnešních společenských podmínkách ve školách intenzivně doléhá. Lektorka čerpá jak ze své výchozí praxe psychologa poradenského pracoviště, tak z dlouholetých zkušeností pedagoga i vedoucího pracovníka na různých stupních škol. Účastníci budou seznámeni s klíčovými pojmy frustrace, frustrační tolerance, stresory, stres, syndrom vyhoření, s příčinami a symptomy následků dlouhodobě působícího stresu a jeho prevencí. Důraz bude kladen na mechanismy účinné psychohygieny. Seminář vyústí v příklady nácviku základních způsobů vyrovnávání se s nadměrnou zátěží.

Prevence stresu a syndromu vyhoření v praxi školského zařízení

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
600 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.