Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Předcházení závislosti uživatele služby na sociální službě (úvod do problematiky)

Základní info

Předcházení závislosti uživatele služby na sociální službě (Úvod do problematiky) Číslo akreditace: 2016/1223-PC/SP Popis kurzu: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Cílem kurzu je zvýšit kompetence pracovníků sociálních služeb na úrovni vědomostí, dovedností a postojů v práci se specifickými situacemi a klienty. Účastníci se seznámí se základními principy vzniku a charakteristikami projevů závislosti na službách. Pochopí princip pastí v pomáhajícím procesu a naučí se s nimi pracovat. Dále se naučí metody, které jim pomohou v náhledu na příběh klienta, pomohou jim v sebereflexi a náhledu na problémové případy, umět získat nadhled a odstup. Jedná se o základní kurz, ve kterém absolventi získají jen základní přehled a dílčí praktické dovednosti. Co mi kurz přinese (Cíle kurzu):

 • Získáte základní informace o problematice předcházení závislosti uživatele služby na službě.
 • Získáte základní informace o pomáhajícím vztahu od počátku až po jeho ukončení.
 • Budete seznámeni se syndromem pomáhajícího.
 • Získáte základní znalosti o úskalích v pomáhání, moci a bezmoci.
 • Budete seznámen s procesem individuálního plánování jako procesem zplnomocnění klienta.
 • Získáte základní informace o casemanagementu a jeho významu v péči o klienta.
 • Naučíte se na konkrétních případech metody, které vám pomohou v sebereflexi a náhledu na problémové případy.
 • Získáte pouze dílčí dovednosti.
Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený:
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Vymezení základních pojmů
 • Pomáhající vztah a jeho utváření
 • Syndrom pomáhajícího
 • Příklady z praxe
 • Individuální plánování
 • Casemanagament
 • Závěr

Předcházení závislosti uživatele služby na sociální službě (úvod do problematiky)

Vybraný termín:

18.11.2019  Česká Lípa 1

Cena
1070 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.