POHODOVÁ SBOROVNA

kurz

Základní info

Určeno pro:
Kolektivy pedagogů a zaměstnanců škol
Kolektivy pedagogů DDM a CVČ, pedagogů volného času
Typ programu:
Kurz probíhá formou víkendového školení (hodinová dotace 24 hodin) a následného workshopu (hodinová dotace 6 hodin)
Obsah:
Cílem je všeobecné zlepšení komunikace a vnitřní atmosféry, posílení důvěry, hledání řešení a zvládání negativních emocí v rámci pracovního prostředí. Charakteristickým rysem tohoto kurzu je vzdělávání prožitkem. Jedná se o snahu změnit touto cestou osobní postoje a hodnoty, zdokonalovat vědomosti a dovednosti, upravovat modely chování a jednání účastníků. Důležitý je následný přenos poznatků a změn do běžného života nebo do pracovní praxe. Proto se klade velký důraz nejen na aktivity samotné, ale věnujeme prostor také zpětné vazbě a následné práci s ní.

POHODOVÁ SBOROVNA

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
1 500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.