Pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové integrativní psychoterapii (typ SUR)

kurz

Základní info

Pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové integrativní psychoterapii (typ SUR) - Skálův institut přijímá frekventanty na léta 2017 – 2021 do akreditovaného komplexního vzdělávacího programu pro zdravotnictví: garant PhDr. Magdalena Frouzová, supervizní vedení doc. PhDr. P. Hartl, CSc., a katedra psychologie FFUK.

Celkově nabízí:  752 výcvikových hodin, v nadstavbové části 80 individuálních konzultací a 430 hod. nácviků dovedností. Roční kurzovné ve skupinové části: 25 000 Kč v r. 2017, každý rok o 500 Kč více.

Bližší informace na www.skaluvinstitut.cz. Přihlášky zasílejte prosím na kontaktní adresu magdalena.frouzova@email.cz, tel. 602 642 616.

Výcvik je pokračováním SUR systému, který se vyvíjí v rámci integrativního celosvětového proudu do výrazně strukturovanější podoby, současně však podtrhuje obecné faktory psychoterapie, které jsou pro schopnost vést efektivní psychoterapii v systému a účastnit se supervizního vzdělávání základní.

Pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové integrativní psychoterapii (typ SUR)

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.