Ozobotí hry aneb cesta k logickému uvažování – pracujeme s miniroboty

kurz

Základní info

Ozobot - inteligentní minibot, pro rychlé a snadné programování pomocí intuitivního editoru OzoBlockly nebo ozokódů, rozvíjí kreativitu, logiku, učí základy programování a robotiky, skvělá vzdělávací pomůcka a hračka zároveň. Program (editor) nevyžaduje podrobné znalosti programování ani skriptovacího jazyka. Předností programu je intuitivní ovládání a přehledné uživatelské prostředí, programování v něm zvládnou i mladší žáci základních škol. Ozoboty je možné programovat pomocí kreslení čar a kódů, nebo v PC blokově prostřednictvím online aplikace Ozoblockly. Aplikace je volně přístupná z internetu, zatím pouze v angličtině. Programování rozvíjí osobnost žáka, matematické myšlení, informatické myšlení, tvořivost, kompetence k řešení úloh, systematičnost. Umožňuje žákům pochopit, že správného výsledku mohou dosáhnout různými způsoby. V semináři si ukážeme, jak je možné programovat Ozoboty. Každý si vyzkouší nakreslit pro Ozobota trasu, kde využije ozokódů, ale také programování v aplikaci Ozoblockly. Ukážeme si, jak využít mezipředmětových vztahů pro práci s Ozoboty (např.: přesah do slohu, pracovních činností, výtvarné výchovy, matematiky či informatiky). Při práci budeme využívat ozokódů a programovacích bloků. Vstupní požadavky: základní znalost angličtiny (blokové programování je v angličtině).

Ozobotí hry aneb cesta k logickému uvažování – pracujeme s miniroboty

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
500 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.