Nostrifikační zkoušky z českého jazyka

kurz

Základní info

Zkouška má za úkol zjistit, zda je uchazeč schopen vykonávat vlastní pedagogickou činnost v českém jazyce. Obsah i forma zkoušky v zásadě vychází z koncepce jazykových zkoušek podle SERR. Zkouška je kombinovaná, tj. skládá se z písemné části (gramatický test, esej, test na porozumění poslechu) a z ústní části (porozumění čtenému, mluvený projev). Zjišťuje se tedy, zda uchazeč ovládá spisovnou češtinu v psané i mluvené formě, znalosti české literatury se nezjišťují. V účastnickém poplatku jsou zahrnuty 2 konzultace a zkouška. Zkoušky budou otevřeny při minimálním počtu šesti přihlášených. Ke zkoušce je vhodné si zakoupit učebnici: Stručná mluvnice česká a školní vydání Pravidel českého pravopisu.

Nostrifikační zkoušky z českého jazyka

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
4000 Kč + 0 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.