Mou vlastí je ... aneb Kontroverzní témata ve výuce OV-ZSV

kurz

Základní info

Praktický seminář, jak v hodinách občanské výchovy otvírat a řešit aktuální a kontroverzní společenská témata. Identifikace kontroverzních témat. Třídní prostředí a práce s kontroverzními tématy. Ukázky aktivit a postupů, jejich reflexe. Výměna zkušeností. V občanské výchově je zastoupeno jen velmi málo témat, se kterými žáci nemají žádnou zkušenost. Většinu témat znají z předchozí výuky, z jiných předmětů. Setkávají se s nimi v médiích, čtou o nich, slyší o nich od lidí ve svém okolí, mnohá z nich bezprostředně žijí. To vše ovlivňuje do velké míry i jejich znalosti a pohled. Jak pracovat s takovými tématy, která se jich bezprostředně dotýkají, nemají jednoznačné řešení, budí různé reakce, jsou vnímána jako kontroverzní? Lektorka působí jako oborová didaktička občanské výchovy a společenských věd na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a je spoluautorkou učebnice Občanské výchovy pro 6. ročník ZŠ. Akce byla převzata z minulé Programové nabídky, přihlášky zůstávají v platnosti. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akce.

Mou vlastí je ... aneb Kontroverzní témata ve výuce OV-ZSV

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
400 Kč + 0 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.