MOTÝLCI (ŠKOLKA)

studium

Základní info

Popis třídy

 
 
 

Snažíme se děti zapojit do řešení různých situací, které vyvstanou z jejich chování. Podněcujeme je ke spolupráci  a možnosti nalezení řešení z dané situace. Děti mají možnost volby a svobodného projevu v rámci pravidel. Podporujeme snahu dětí, když se jim něco daří a motivujeme je k dalším činnostem (budujeme zdravou sebedůvěru a sebevědomí).

 
  • Den začíná povídáním v kruhu na koberci, kde si děti navzájem sdělují své nové pocity a zážitky (prevence šikany, stmelování kolektivu).
  • Třída je rozdělena na tzv. centra aktivit ( „dílničky“ ) ve kterých se děti zabývají jednotlivými činnostmi (např: čtenářský, kutilský, zeměpisný, koutek vaření apod).
  • Klademe důraz na multikulturní výchovu a toleranci vzájemných odlišností.
 
 
 

Struktura

 
 
 
Věk dětí
3 až 6 let
Počet dětí
12 dětí
Měsíční cena
10.500,-Kč (5x celý den)
 

Přátelství

 
 
 

Zábava

 
 

Dovednosti

 
 
 

Vzdělávání

 
 

Zkušenosti

 
 
 

Vědomosti

MOTÝLCI (ŠKOLKA)

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.