Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)

Základní info

Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)

Číslo akreditace: A2019/0255-SP/PC Popis kurzu: Účastník kurzu se seznámí s pojmy motivace, lidské potřeby, Maslowova pyramida potřeb, rozdělení lidských potřeb, motivy a jejich uplatnění, rozdělení motivace, motivace člověka, ztráta motivace, reakce na podněty lidí, hledání nových motivů, aktivizační techniky, motivační techniky a motivační komunikace, psychologie přesvědčování. Co mi kurz přinese: Absolvent kurzu získá informace o definici a významu motivace, o Maslowově pyramidě potřeb, rozdělení na biologické a sociální potřeby. Bude seznámen s motivy a jejich uplatnění v aktivizaci. Získá informace o vnitřní a vnější motivaci. Zná význam motivace v seniorském věku. Je informován o příčinách ztráty motivace v seniorském věku. Získá informace o definici, vzniku a principech motivační komunikace a motivačních technikách. Získá základní informace o sociální psychologii přesvědčování a základní informace o aktivizačních technikách. Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený? 
  • Sociálním pracovníkům
  • Pracovníkům v sociálních službách
Vstupní předpoklady:  žádné Program nebo obsah:
  • Úvod
  • Motivace
  • Motivy a jejich uplatnění v aktivizaci
  • Podněty
  • Motivační komunikace a motivační techniky
  • Sociální psychologie přesvědčování
  • Techniky aktivizace
  • Závěr

Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)

Vybraný termín:

15.7.2020  Teplice

Cena
1070 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.