Mentoring pro pedagogické pracovníky ZŠ

kurz

Základní info

Vzdělávací program je zaměřen na komplexní rozvoj mentorských dovedností pedagogických pracovníků ZŠ. Prostřednictvím skupinového koučinku účastníci podpoří své osobnostní, sociální a profesní kompetence, které jsou základem pro kolegiální podporu. Získají orientaci v terminologii vztažené k různým formám kolegiální podpory a specificky k mentoringu, budou ovládat strategie, postupy a plánování různých forem kolegiální podpory, získají základní dovednost vést mentorský/supervizní rozhovor, způsoby dávání a přijímání zpětné vazby, a to vše pro oblast profesionálního rozvoje kolegů i sebe sama.
Tématicky kurz pokrývá 8 oblastí: Mentoring, koučovací přístup a kolegiální podpora, Emoční inteligence, Zvládání stresu, Hodnoty, Motivace ve školní praxi, Time management, Strategie a plánování, Poskytrování zpětné vazby a hodnocení.
Rozsah:
Celkem 64 výukových hodin je členěno do 8 odborných bloků po 8 výukových hodinách.
Způsob práce: Skupinový koučink - koučovací přístup v semináři a moderovaná diskuse: V jednotlivých blocích účastníci společně pracují a rozvíjejí uvedená témata. Jde o tvůrčí činnost v rámci kolegiální podpory, kdy kouč je průvodcem a moderátorem společné diskuse. Účastníci mají také možnost aktivní účasti na tréninku nových technik a metod, formují a diskutují svůj názor v bezpečné atmosféře, ucelují si své postoje v přístupu ke kolegům a žákům a osvojují si tak samotné mentorování.

Mentoring pro pedagogické pracovníky ZŠ

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
6000 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.