Magisterský obor speciální pedagogika - učitelství

kurz

Základní info

Charakteristika a cíle studia:
Do studia se mohou hlásit všichni uchazeči, kteří absolvovali bakalářské studium speciální pedagogiky. Zájemci z jiných společenskovědních oborů mohou absolvovat nejprve program CŽV, kterým získají speciálně pedagogickou kvalifikaci. Základním cílem studijního oboru je připravit fundované odborníky pro uplatnění v učitelské praxi na 1. stupni škol pro mládež se specifickými vzdělávacími potřebami a na 1. stupni základních škol.

Profil absolventa:

* hluboká znalost speciální pedagogiky, didaktik předmětů vyučovaných na 1. stupni výše uvedených škol, speciálně pedagogické diagnostiky a jednotlivých "pedií";
* schopnost samostatné i týmové výzkumné práce;
* schopnost řídit speciálně pedagogické instituce.


Uplatnění absolventů:

* učitelé 1. stupně speciálních škol;
* učitelé 1. stupně základních škol (§7, odst. 1, písm. d Zákona č. 563/2004 Sb.);
* odborníci v dalších institucích vzdělávacího, diagnostického a dalšího speciálně pedagogického zaměření.


Formy studia:

* klasická prezenční (denní);
* kombinovaná (obdoba dřívějšího dálkového studia).


Standardní doba studia: 2 akademické roky

Praxe:
Koná se na 1. stupni škol pro mládež se specifickými vzdělávacími potřebami. U studentů kombinovaného studia lze zčásti započítat praxi konanou v rámci pracovního poměru.

Ukončení studia:
Státní závěrečná zkouška zahrnující ústní část (speciální pedagogika, didaktiky předmětů vyučovaných na příslušných typech škol, speciálněpedagogická diagnostika + volitelně tzv. "pedie") a obhajobu diplomové práce - absolvent získá titul magistr (Mgr.).

Magisterský obor speciální pedagogika - učitelství

Vybraný termín:

 Praha

Cena
25 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.