Magisterský obor andragogika (dvouletý navazující)

kurz

Základní info

Charakteristika a cíle studia:
Základním cílem studijního oboru je připravit fundované experty pro široké uplatnění v řídící a výchovné práci s lidskými zdroji.

Profilové studijní předměty:

pedagogika, psychologie, filozofie, sociologie, politologie. Specializaci určují především andragogika, andragogické poradenství, andragogický výzkum, teorie řízení. Formou volitelných studijních bloků se lze orientovat na vzdělávání lidských zdrojů nebo na řízení lidských zdrojů.

Profil absolventa:

* hluboká znalost andragogiky, pedagogiky a psychologie s aplikacemi;
* schopnost samostatné i týmové výzkumné práce;
* schopnost analýzy vzdělávacích potřeb institucí;
* schopnost navrhovat a zpracovat konkrétní vzdělávací a rozvojové programy;

Uplatnění absolventů:

* vedoucí řídící pracovníci ve vzdělávání dospělých a personalistice;
* experti na utváření vzdělávacích koncepcí v institucích;
* odborníci v andragogických výzkumných a vědeckých institucích;
* specialisté personálních útvarů na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců podniků a firem,...

Formy studia:

* klasická prezenční (denní);
* kombinovaná (obdoba dřívějšího dálkového studia - umožňuje bezproblémové studium při zaměstnání).

Standardní doba studia: 2 akademické roky

Praxe:
Koná se ve výzkumných a vzdělávacích zařízeních, personálních a vzdělávacích útvarech. U studentů kombinovaného studia lze zčásti započítat praxi konanou v rámci pracovního poměru.

Ukončení studia:
Státní závěrečná zkouška zahrnující ústní část (andragogika + volitelně řízení lidských zdrojů nebo vzdělávání lidských zdrojů) a obhajobu diplomové práce - absolvent získá titul magistr (Mgr.)

Magisterský obor andragogika (dvouletý navazující)

Vybraný termín:

 Praha

Cena
25000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.