Magisterský obor andragogika (dvouletý navazující)

kurz

Základní info

Charakteristika a cíle studia:
Základním cílem studijního oboru je připravit fundované experty pro široké uplatnění v řídící a výchovné práci s lidskými zdroji.

Profilové studijní předměty:

pedagogika, psychologie, filozofie, sociologie, politologie. Specializaci určují především andragogika, andragogické poradenství, andragogický výzkum, teorie řízení. Formou volitelných studijních bloků se lze orientovat na vzdělávání lidských zdrojů nebo na řízení lidských zdrojů.

Profil absolventa:

* hluboká znalost andragogiky, pedagogiky a psychologie s aplikacemi;
* schopnost samostatné i týmové výzkumné práce;
* schopnost analýzy vzdělávacích potřeb institucí;
* schopnost navrhovat a zpracovat konkrétní vzdělávací a rozvojové programy;

Uplatnění absolventů:

* vedoucí řídící pracovníci ve vzdělávání dospělých a personalistice;
* experti na utváření vzdělávacích koncepcí v institucích;
* odborníci v andragogických výzkumných a vědeckých institucích;
* specialisté personálních útvarů na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců podniků a firem,...

Formy studia:

* klasická prezenční (denní);
* kombinovaná (obdoba dřívějšího dálkového studia - umožňuje bezproblémové studium při zaměstnání).

Standardní doba studia: 2 akademické roky

Praxe:
Koná se ve výzkumných a vzdělávacích zařízeních, personálních a vzdělávacích útvarech. U studentů kombinovaného studia lze zčásti započítat praxi konanou v rámci pracovního poměru.

Ukončení studia:
Státní závěrečná zkouška zahrnující ústní část (andragogika + volitelně řízení lidských zdrojů nebo vzdělávání lidských zdrojů) a obhajobu diplomové práce - absolvent získá titul magistr (Mgr.)

Magisterský obor andragogika (dvouletý navazující)

Vybraný termín:

 Praha

Cena
25000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.