Kurz němčiny - získání a prohlubování jazykových znalostí

kurz

Základní info

Obsahem modulu je zjištění jazykových znalostí frekventantů, získaných předchozím studiem. Orientace na konverzaci a na řešení písemných úloh se zvládnutím odborné terminologie z oblasti managementu a komunikace ve veřejné správě (styly řízení, řízení lidských zdrojů, informatika), z oblasti ekonomických disciplín, ekonomiky volného trhu, zahraničního obchodu, forem podnikání, dopravy, financí, bankovnictví, burzy, peněz, marketingu, reklamy, medií, cestovního ruchu a ochrany životního prostředí.

Konkrétní obsah bude vždy upřesněn po dohodě s objednatelem se zřetelem na činnosti a funkce, ve kterých budou působit přihlášení zaměstnanci.

Výuka proběhne prezenční formou a zahrnuje 40 vyučovacích hodin (5 soustředění po 8 hodinách, závěrečný pohovor) ukončení kurzu do 12 týdnů.

Závěrečná zkouška: závěrečný pohovor

Certifikát: osvědčení s celostátní platností

Kurz němčiny - získání a prohlubování jazykových znalostí

Vybraný termín:

 Vysočina

Cena
7560 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.