Kariérové poradenství pro SŠ - workshop

kurz

Základní info

Workshop uvádí účastníky do tématu kariérového poradenství, představuje jeho zdroje, aktuální trendy a jeho využití ve vzdělávání ve středních školách. Každý účastník se seznámí se základními technikami individuálního a skupinového kariérového poradenství a v praktických cvičeních se naučí techniky využívat ve své praxi ve střední škole. Workshop je rozdělen do 2 dnů po 8 vyučovacích hodinách. Témata prvního dne: definice pojmu kariérové poradenství, přístupy ke kariérovému poradenství v historickém kontextu, poradenství a jiné pomáhající disciplíny, informační zdroje pro kariérové poradenství a jejich využití při vzdělávání ve SŠ (např. Čím budu, ÚP, weby Zaměstnanost, Info Absolvent, NSP, NSK, StudujvPK, Středisko vzdělávací politiky, Europass, pracovní portály), legislativní kontext kariérového poradenství ve SŠ, role poradce, předpoklady a základní pravidla poskytování poradenství, základní metody a techniky kariérového poradenství – představení specifik skupinového a individuálního poradenství. Druhý den je zaměřen na praxi. Každý účastník v kontextu svých aktivit (školy/ŠVP/jiných školních aktivit) pracuje s tématy: osvojení předpokladů, pravidel a role poradce, osvojení základních poradenských technik a ukotvení poradenských přístupů v individuálním a skupinovém poradenství. Praktický nácvik technik je doplňován příklady dobré praxe ze SŠ v ČR. Na základě komplexu získaných dovedností a znalostí každý účastník vytvoří plán podpory kariérového poradenství ve své praxi (škole, vzdělávací činnosti).

Kariérové poradenství pro SŠ - workshop

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 200 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.