Jednoletý pomaturitní kurz německého jazyka (Abi N 1- Abi N 5)

kurz

Základní info

Jednoleté intenzivní jazykové kurzy probíhají v dopoledních hodinách, denně nejméně 4 vyučovací hodiny. Hlavním jazykem je němčina v rozsahu 20 hodin týdně s možností kombinace s vedlejším nepovinně volitelným předmětem (angličtina, francouzština, španělština, ruština) o 2 - 4 hodinách týdně. Podle výsledků rozřazovacích testů a podle zájmu uchazečů se zřizují kurzy základní, střední a kurzy pro přípravu ke státní jazykové zkoušce. Součástí programu kurzů je i příprava na složení zahraničních zkoušek (A2, B1, B2). O úspěšném ukončení jednoletého intenzivního jazykového kurzu vydá KCVJŠ v Plzni osvědčení a při složení zkoušek příslušná vysvědčení. Ke studiu se přijímají uchazeči s úplným středním vzděláním.Čerství maturanti mají výhody středoškolského studenta (úlevy na daních pro rodiče, dávky státní sociální podpory, stát hradí zdravotní pojištění apod.). Přijímají se i starší absolventi SŠ, absolventi VŠ (bez nároku na tyto výhody).
Intenzivní jazyková příprava v jednoletém jazykovém kurzu je velmi dobrou příležitostí zejména pro studenty, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek na VŠ a chtějí se i v příštím školním roce ucházet o studium jazyků na filozofických nebo pedagogických fakultách. Ostatní uchazeči se mohou během studia v jazyce zdokonalit a své jazykové znalosti, které jsou žádané v kterémkoli zaměstnání, dobře využít v praxi.

Jednoletý pomaturitní kurz německého jazyka (Abi N 1- Abi N 5)

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
16 960 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.