Jednoleté pomaturitní studium AJ / NJ pro absolventy středních škol

kurz

Základní info

Přijímání studentů
Do kurzu je možno přijmout absolventy středních škol s úplným středoškolským vzděláním nebo s úplným středním odborným vzděláním.
Přihlášky jsou k dispozici na sekretariátu školy. K přihlášce je nutné přiložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
Ukončení studia
O úspěšném ukončení studia vydá státní jazyková škola osvědčení. Studenti mají možnost ukončit studium složením státní zkoušky, na níž se během studia připravují. Podle úrovně mohou složit státní zkoušku základní nebo všeobecnou.
Ubytování
Studenti mají možnost ubytování v Domově mládeže SOŠ v J. Hradci.
Cena ubytování: cca Kč 500,-
Cena stravování: cca Kč 800,-
Kurz se uznává jako příprava na budoucí povolání.

Základem studia jsou učebnice pro jazykové školy, jako doplňkové zdroje jsou využívány i další jazykové učebnice podle doporučení vyučujících.

Požadavky: úplné středoškolské nebo úplné střední odborné vzdělání

Závěrečná zkouška: zkouška

Jednoleté pomaturitní studium AJ / NJ pro absolventy středních škol

Vybraný termín:

 Jihočeský kraj

Cena
nestanoveno

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.