Jazykové kurzy pro děti 4. - 9. tříd

kurz

Základní info

Dětské jazykové kurzy jsou určeny pro děti, které se chtějí věnovat studiu cizího jazyka s maximální intenzitou. Kurz probíhá 2x - 3x týdně v 60ti minutových lekcích. Cílem kurzu je podpora talentovaných dětí v jejich jazykových schopnostech, rozvoj aktivní mluvy a porozumění slyšenému. Podmínkou pro přijetí do kurzu je výborný prospěch ve škole. Proto vyžadujeme předložení školního vysvědčení.
Po přihlášení do kurzu jsou děti na základě testů rozděleny do studijních skupin. Začátečníci testy nepíší. Studium probíhá souběžně se školním rokem, dodržují se tedy veškeré prázdniny. Děti jsou pravidelně hodnoceny. Pro hodnocení jsme připravili naše vlastní "žákovské knížky". Hodnocení je prováděno dle anglosaského systému pomocí písmen nebo slovně.

Každé 2-3 měsíce jsou pořádány schůzky s rodiči, na kterých jsou seznámeni s pokroky svého dítěte. Volná diskuse pomůže vyřešit i mnohé problémy.

Jazykové kurzy pro děti 4. - 9. tříd

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena
5400 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.