Jak pomoci žákovi s SPUCH s učením?

kurz

Základní info

Žáci s SPUCH se často učí a připravují na vyučování s malým efektem – získávání a zapamatování a následnému využití brání jejich specifická porucha. Vzdělávací akce je proto zaměřena na možnosti, jak pomoci žákovi s SPUCH v základní škole s učením – jak jej efektivně učit, jak poradit jemu i jeho rodičům, jak postupovat při domácí přípravě na vyučování, tak aby jejich učení mělo odpovídající výsledek. Účastníci vzdělávací akce se seznámí s negativním i dopady SPUCH na proces učení, seznámí se s předpoklady, které jsou důležité pro efektivní učení (kognitivní schopnosti, emocionalita, motivace, vůle, podmínky prostředí pro učení). Následně pak s optimalizací podmínek pro učení podle jednotlivých typů poruch učení. Dále budou účastníci seznámeni s jednotlivými učebními styly žáků a jejich praktickým využitím, se strategiemi napomáhajícími zapamatování, ovlivňujícími pozornost a s aktivizujícími metodami učení u těchto žáků. Součástí budou i praktické tipy pro efektivní učení, zmíněna bude i čtenářská gramotnost a možnosti domácí přípravy.

Jak pomoci žákovi s SPUCH s učením?

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
600 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.